Menu

Dinler ve İslam Dinimiz

Yeryüzüne indirilmiş dinler içinde hiç şüphesiz en kusursuzu, islam dinidir. Biz de islam dini sitesi olarak sizlere, birkaç bilgi vermek istedik.

İnsanların varoluşundan bu yana çok sayıda din ve farklı inançlar gündeme gelmiştir. İslam dini yeryüzündeki insanlara sunulan en son dindir ve Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Daha önceden Hz. Musa’ya Tevrat, Hz. İsa’ya İncil gönderilerek farklı inanç ve ibadet şekillerine göre insanların belli bir yol izlemiş olduğu da bilinmektedir. Hatta putlara, güneşe, bazı hayvanlara tapınma ve onları kendilerine ‘ilah’ edinme olaylarını da dini belgelerden okumakta ve öğrenmekteyiz. Bunların yanı sıra Allah’ı inkar eden ve yok sayanların din de Ateizm olarak karşımıza çıkmaktadır.
En güzel ve en mantıklı din olarak kabul edilen dinin İslamiyet olduğunu bilmekteyiz. İslamiyet’ten önce insanların çoğu putlara taparlardı. Bu dönemde kabileler halinde yaşam şekli sürülürdü. Erkekler birçok kadın ile evlenirdi. Doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömerler ve onlara miraslarını bırakmak istemezlerdi. Kadınların hiçbir hükmü yoktu. Kölelik bu zamanlarda oldukça fazlaydı.

İslamiyet’in Doğuşu Nasıl Oldu?

610 yılında 40 yaşında olan peygamberimize Hira dağında Allah’tan bir vahiy geldi ve peygamber oldu. Hz. Muhammet çobanlık ve ticaretle uğraşan birisiydi. 25 yaşında iken kendinden yaşça büyük olan Hz. Hatice ile evlenmişti. Kendisi “el emin” diye bilinirdi. Oldukça güvenilir ve iyilik yapmayı seven, adaletli bir insandı. Peygamberimiz İslam dinini öncelikle yakınlarına anlatmayı tercih etti. Müslümanlık dini yayılmaya başlarken Mekkeliler Müslümanlara baskı yapmaya başladılar ve bunun sonucunda hicret başladı. Mekke’den Medine’ye göç edildi ve İslam dini böylelikle ortaya çıkmış ve yayılmış oldu.

Hz. Muhammet İslam dininin başkanı oldu. Bu durumu kabul etmeyen Mekke halkı ile Müslümanlar arasında birçok savaşların yaşandığını da bilmekteyiz. Bedir ve Uhud Savaşı bu mücadelelerin ilk bilinen isimleridir. İslamiyet’te Hudeybiye Antlaşmasının oldukça büyük bir önemi vardır. Çünkü bu antlaşma ile Mekke halkı Müslümanları kabul ettiler. 630 yılında Mekke’nin ele geçirmesiyle halkın büyük çoğunluğu Müslüman oldu. Peygamberimiz de kısa süre sonra vefat etti. İşte İslamiyet’in doğuşu, yayılışı ve kabul edilmesi bu olaylarla birlikte gelişmiş ve sonuçlanmıştır.

İslam Dinimizin Güzellikleri

İslam dinimizin kurucusu Hz. Muhammet’tir. Kitabı da Kur’an’dır. Kitabımız diğer kitaplara göre değişime uğramamıştır. İçinde bulunan hadisler ve ayetler birer birer peygamberimize indirilmiştir. Kur’an okuyan kişiler içerisinde hiçbir hurafeye rastlayamazlar. Kur’an insanlara devamlı iyiliği emretmektedir. İlk sözü “Oku” dur. İslamiyet öncesi ve sonrası yaşanan olaylara Kur’an’da rastlayabiliriz. Arapça bilmek ve onu okumak şart değildir.

Çünkü birçok değerli din adamlarımız Kur’an’ı yorumlamışlardır. Türkçe olarak okumak ve okuduğumuzu anlamak aslında daha isabetli bir karardır. Kitabımızı okumaya engel olarak kişilere sunulan birçok mazeret geçerli değildir. Özellikle abdest alınarak okunması gerektiği, bayanların başını kapatmasının şart olduğu gibi söylemler kişileri Kur’an okumaktan uzaklaştırabilir. Onun yerine uygun olunan her zamanda eline alıp kişilerin onu okuyor olması daha güzel bir hareket olacaktır.

Bu konularda gerçekten çok eksğimiz bulunuyor. Fakat internette islami site yazarak bir arama yaparsanız, fazlasıyla sonuç bulacaksınız.

İslam Dininde Namaz, Oruç ve Zekat

Namaz kılmak ve oruç tutmak İslam’ın şartları arasındadır. Namaz bir tür Allah ile aramızda yaşanan özel vakitlerdir. Yeryüzüne getirilme ve verilen nimetlere şükretme durumu ile Allah’a günde 5 kere teşekkür etme durumu da diyebiliriz. Bir gün içerisinde belirli vakitleri ayırarak Allah ile baş başa kalabilir ve namaz ile ona ibadetimizi gerçekleştirebiliriz. Bunu da özellikle çocuklarımıza aşılayabiliriz.

Oruç ise açın halinden anlamamızı, bize verilen nimetlere şükretmemizi gerektiren bir durumdur. Oruç tutan kişiler herhangi bir gıda yiyip içmedikleri zaman Allah’a ibadet de etmiş olurlar. Oruç tutan kişilerin vücudundaki organları belli bir süre istirahate geçmektedir. Aslında sağlık açısından da bu muhteşem bir durumdur. Zaten Allah insanlara zor gelen hiçbir şeyi emretmemiştir.

Zekat denilince aklımıza bize sunulan dünya nimetlerini paylaşmamız gelmektedir. Çünkü adı üzerinde olan bu nimetler dünyada kalacaktır. Bunların belirli bir kısmını olmayanlarla paylaşmak dinimiz gereği yapılması gereken bir durumdur. Zekat malın mülkün ya da paranın belirli bir oranını olmayanlara vermek amacını güdüyor olsa da; bir de infak denilen bir konu vardır. İnfak ise kişilerin kendi rızıklarından fedakarlık ederek başkalarına verdikleri para ya da rızıktır. İnfakta bulunan kişiler aslında başkalarına oldukça büyük bir lütufta bulunmaktadırlar. Çünkü kendi rızıklarını başkalarıyla paylaşmaktadırlar.

avast premier

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir